โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข ตัดแต่งขนสุนัข อาบน้ำ สอนตัดขนสุนัข creative dog grooming school in Thailand...... สอน,เรียนตัดขนสุนัข โรงเรียนภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ