โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข ตัดแต่งขนสุนัข อาบน้ำ สอนตัดขนสุนัข creative dog grooming school in Thailand...... สอน,เรียนตัดขนสุนัข โรงเรียนภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
  617991 [ English Version ] HOME | POODLE | GROOMING SCHOOL | SHOPPING | HALL OF FAME | WEBBOARD | GUESTBOOK | CONTACT US | INTERNATIONAL STUDENTS | LINKS 

 

About Usสถาบันสอนตัดแต่งขนสุนัข STARWOOD GROOMING CEMTER เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2001 โดย เรา... สาธิต สุรัตพิพิธ หรือคุณ จ๋า เริ่มทำการสอนในสถานที่เล็กๆก่อนด้วยนักเรียนเพียงแค่คนเดียว กับโต๊ะตัดขนเล็กๆแค่ 3ตัว ที่เริ่มมีความคิดที่จะเปิดเป็นสถาบันก็เพราะว่า เราต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การตัดแต่งขนสุนัขโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน พันธุ์ พูเดิล ซึ่งเป็นรากฐานแรกของการเรียน GROOMING ก่อนที่จะนำมาผสมผสานในการตัดสุนัขพันธุ์อื่นๆ
 
ในปีนั้นเอง เราได้เข้าร่วมประกวดตัดแต่งขนสุนัขในหลายๆงานที่มีการจัดกันขึ้น สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในทุกๆงาน จนถึง รางวัลสูงสุด คือ ตําแหน่ง แชมป์ประเทศไทย ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปี 2001
 
ในปี 2002 เรา ขยายงานการสอน โดยเริ่มให้มีครูผู้ช่วยขึ้น ตามจำนวนนักเรียนที่หลั่งไหลเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น ในปีนี้เอง คุณ อคิราณ์ เจียมสกุล ครูท่านนี้ ก็ได้เข้าร่วมประกวดตัดแต่งขนสุนัขที่ซีคอน สแควร์ ซึ่งต่อมา ได้จัดให้มีขึ้นทุกๆปี ครูของเราท่านนี้ ได้ครองตำแหน่ง แชมป์ประเทศไทย ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปี 2002ประเภท พูเดิล มาตรฐาน พร้อมๆกับ....
 
คุณ ปรานี เตชา ศิษย์ของสถาบันซึ่งครองตําแหน่งแชมป์ประเทศไทยถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอฯ ในประเภทแฟนซี ด้วย ซึ่งรางวัลชนะในแต่ละประเภทและในที่ต่างๆของครูเเละศิษย์ ในปีนี้ สร้างความปลาบปลื้ม ให้เราอย่างมาก จนมีกําลังใจที่จะพัฒนาสถาบันให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น
 
ในปลายปี2002นี้เอง... เราตัดสินใจขยายสถานที่เรียนให้กว้างขวางทันสมัยขึ้น เตรียมรับกับการเติบโตของสถาบัน ที่ก้าวอย่างรวดเร็ว
 
มีการเรียนถาคทฤษฎีประกอบการสอนเพื่อความเข้าใจก่อนภาคปฎิบัติ ในหลักสูตร ที่เป็นสากลเทียบเท่าในต่างประเทศ
 
แนะนําอุปกรณ์ที่ทันสมัยชนิดต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้าเรียนนําไปพัฒนาความสดวก รวดเร็ว ในการทํางาน ที่ต้องทันต่อเวลาและความต้องการของลูกค้าที่เข้ารับบริการ
 
และในต้นปี 2003 นี้เอง ศิษย์ของสถาบันอีกหลายๆท่าน ก็ได้สร้างประกฎการณ์ที่นับได้ว่า ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการ GROOMING ไทย ซึ่งสามารถคว้ารางวัลของการประกวด ในประภทต่างๆมาได้ถึง 12 ถ้วยรางวัล และในรางวัลของการประกวด ครั้งนี้ ได้เกิดแชมป์ประเทศไทย ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปี 2003 ให้กับสถาบันของเรา อีก 2 ท่าน คือ คุณ ธนพัต สุธีโร ได้รางวัลชนะเลิศในประเภท พูเดิลมาตรฐาน
 
และคุณ ไพริน พันธ์พืช ครองรางวัลชนะเลิศ การประกวดตัดแต่งในแนวใหม่ซึ่งจัดให้มี ขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย คือการประกวดตัดแต่งขนสุนัขรวมสายพันธุ์ต่างๆ
 
.
 
ซึ่งนับได้ว่า สถาบันสอนตัดแต่งขนสุนัข STARWOOD GROOMING CENTER มีแชมป์ประเทศไทย ถึง 5 ท่าน และรางวัล การประกวดต่างๆของเรา ทั้งครูและศิษย์ ในเวลา 3ปี ทั้งหมด ถึง 33 ถ้วยรางวัลด้วยกัน เป็นสถาบันที่มีแชมป์มากที่สุดในประเทศไทย ในขณะนี้
 
.
 เราขอชื่นชมในความสําเร็จ ที่พร้อมจะออกไป สร้างงานในธุรกิจที่ทุกคนใฝ่ฝัน....
 
.
 
.
 
ความภาคภูมิใจ... มิใช่เกิดเพียง แค่...เรือจ้างอย่างเรา แต่เป็นความภูมิใจของผู้ที่ผ่านเข้ามาเป็นศิษย์ของสถาบันแห่งนี้ทุกๆคน
 

และเรา ขอขอบพระคุณ...คุณ ลดาวัลย์ โชติธาดา ที่ให้คําแนะนําและสนับสนุนสถาบันของเรา ตลอดมา
 
We are so proud to be the top poodles breeder ,

The best showing,winning and grooming of our lovely poodles in Thailand

 
Therese BacKowski กรรมการตัดสินชาวอเมริกัน เขียนเรื่องผลงานการประกวดของเราใน Groomer to Goomer นิตยสารเกี่ยวกับวงการตัดขนสุนัขทั่วโลก
 
นิตยสาร Groom Team USA ซึ่งรวบรวมข่าวสารของช่างตัดแต่งขนสุนัขระดับแชมป์ในอเมริกาและทั่วโลก
 
ได้ขอเรื่องราวในการสอนและการประกวดตัดแต่งขนสุนัข ไปลงเผยแพร่ไปทั่วโลก นับเป็นความภาคภูมิใจของช่างตัดแต่งขนสุนัขในประเทศไทยและ....เรา Starwood ทุกๆคน
 
เรา... ได้ดําเนินงานขอการรับรองหลักสูตรการสอน ให้เข้าอยู่ในความคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและให้ใช้ชื่อโรงเรียนสอนตัดแต่งขนสุนัขอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ 2548 นับเป็นเกียรติประวัติครั้งแรกในวงการตัดแต่งขนสุนัข แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย...ในขณะนี้

โรงเรียนสอนศิลปะการตัดแต่งขนสุนัข สตาร์วู๊ด
(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

Starwood Arts Of Dog Grooming School
(The school is licensed under the Ministry of Edcucation)

 
อุปกรณ์และห้องเรียน ทันสมัยได้มาตรฐานที่สุคแห่งหนึ่งในภาคพื้นเอเซีย
 
ห้องสอนทฤษฎี ที่ก้าวทันสมัย...!!
 
บุคลากรสอน (กรุงเทพฯ)