คุณ ขนิษฐา ฉายะรกี
รองชนะเลิศอันดับ1
ศิษย์รุ่นปีที่ 1
.
.