คุณ นิจพร อภิชัยวรคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ครูผู้ช่วยสอน
.
.