คุณ สุวรรณี สีสําลี
รางวัลชนะเลิศถ้วยเสรี เซนเตอร์
ศิษย์รุ่นปีที่ 2
คุณ นิจพร อภิชัยวรคุณ
รองชนะเลิศอันดับ1
.
.