คุณ สุดสยาม ซาวคําเขต
รางวัลชนะเลิศถ้วย อิมเพค เมืองทองธานี
ศิษย์รุ่นปีที่ 2
.
.