คุณ ชัยพร พานิช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
ศิษย์รุ่นปีที่ 2
.
.