คุณ สกล ศรีสว่าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ศิษย์รุ่นปีที่ 2
.
.