คุณ ศิริลักษณ์ จำปาแดง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ศิษย์รุ่นปีที่ 2
.
.