รางวัลชนะเลิศแชมป์ประทศไทย ปี2000
จัดโดย สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข ประเทศไทย
.
.