คุณ ปรานี เตชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภท รวมพันธุ์และพูเดิลมาตรฐาน
Best Profle 2003
.
.